Turistický průvodce

V současné době plánuji tvorbu online turistického průvodce, který zdokumentuje nejen mou rodnou obec s přilehlým okolím, ale bude postupně zasahovat mnohé oblasti Království Jestřebí hory.

První zveřejnění je plánováno na jaro 2017 (v roce 2016 bude probíhat sběr fotografií, v zimě jejich zpracování).