Použití fotografií

Veškeré fotografie jsou zveřejňovány s vodoznakem a dostupné zdarma ke stažení.

U fotografií je zakázána editace, především pak ořezávání či retušování loga. Fotografie opatřené vodoznakem je možné dále šířit i bez vědomí autora.

Tato pravidla se netýkají fotografií, které byly od autora zakoupeny. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografie své osoby nebo chcete zakoupit originál bez vloženého loga, kontaktujte mě.